Slovenčina – úradné preklady

BLCS Ltd (UK) ponúka úradné preklady zo slovenského do anglického jazyka. Všetky preklady sú oficiálne potvrdené podpisom prekladateľa a pečiatkou prekladateľskej agentúry, a sú uznávané úradmi, inštitúciami a firmami v UK.

Máme veľmi konkurencieschopné ceny. Prekladáme dokumenty ako:

- rodné listy,
- sobášne listy,
- úmrtné listy,
- školské vysvedčenia,
- diplomy,
- rôzne iné potvrdenia,
- péenky,
- lekárske správy.

Zašlite sken alebo jasnú fotografiu dokumentu – ponúkneme našu najlepšiu cenu.

Uveďte svoju adresu a zaplaťte bankovým prevodom alebo cez PayPal.

Váš dokument preložíme v priebehu 1 – 3 pracovných dní od pripísania platby, sken zašleme na mail a originál poštou.

Pozor.. V súčasnosti neponúkame úradné (súdne) preklady z anglického do slovenského jazyka.

Slovenčina – profesionálne úradné preklady za konkurencieschopné ceny.

Originály nám zasielajte výhradne po predchádzajúcej dohode.

Kontaktujte nás

Zašlite nám sken alebo jasnú fotografiu dokumentu – uvedieme cenu, termín vyhotovenia a spôsob platby.

Objednajte si preklad

Objednajte, uveďte svoju adresu a zaplaťte prevodom alebo cez PayPal.

Hotovo

Zašleme sken na mail a originál poštou.

Kliknite a pozrite sa, kam sme poslali objednaný preklad naposledy.

Anglicko: Londýn, Manchester, Birmingham, Bristol, Leeds, Southampton, Liverpool, Leicester, Northampton, Peterborough, Cambridge, Carlisle, Chester, Derby, Gloucester, Halifax, Hull, Lancaster, Lincoln, Newcastle, Oxford, Plymouth, Portsmouth, Sheffield, Warrington, Wolverhampton, Worcester & York.
Wales:: Cardiff, Newport, Swansea & Wrexham.
Škótsko:  Edinburgh, Aberdeen, Glasgow, Falkirk, Hamilton, Inverness & Kilmarnock.
Severné Írsko: Belfast, Antrim, Armagh, Ballymena, Coleraine, Lisburn & Londonderry

Poľsko:  Warsaw, Kraków, Lodz, Gdansk, Rzeszów a mnoho ďalších miest

Uskutočnite platbu za preklady

Môžete platiť online, cez PayPal alebo na náš bankový účet